Zoo Miami Zoo Miami Lion Country Safari Summer Savings Pass - Information Form Miami Seaquarium Museum of Discovery & Science Museum of Discovery & ScienceMiami Seaquarium Lion Country Safari